Dit zijn wij

Landelijke Thuiszorg is een erkende dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, gastopvang en kleinschalige dagopvang.
In drie opleidingscentra kan je bij ons terecht voor een erkende opleiding tot polyvalent verzorgende en zorgkundige.

Meer dan 1500 collega's schrijven elke dag mee aan ons verhaal. En onze cliënten en hun mantelzorgers zien ons graag komen.

Missie 

Onze missie is thuiszorg bieden.
We doen dit bij personen die een beroep op ons doen, jong of oud, samen of alleen, op die momenten waar hulp meer dan welkom is:
een geboorte, een ziekte, een beperking, ouderdom of moeilijke omstandigheden.

Iedereen die hulpbehoevend is, kan op ons rekenen.
Maar we hebben bijzondere aandacht voor de meest zorgbehoevende, de minst begoede en kansarme personen. 
De mantelzorger is voor ons een volwaardige partner in de zorg. 
We investeren in een eigen opleiding tot polyvalent verzorgende en zorgkundige.

Landelijke Thuiszorg maakt deel uit van Ons. We hebben een bijzondere band met het platteland en de zorg voor en door vrouwen.


Waarden

We worden gedreven door waarden die onze eigenheid, onze roots, en onze aspiraties vertegenwoordigen.
Deze waarden zijn

  • Nabijheid,
  • Autonomie,
  • Verbondenheid,
  • Flexibiliteit, en
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Landelijke Thuiszorg houdt voeling met de maatschappij in verandering, en kiest bewust voor duurzaamheid en voor vernieuwing.

 

Raad van bestuur

Monique Swinnen (voorzitter - afgevaardigd bestuurder)
Christian Stivigny (ondervoorzitter)
Gaby Trompet (secretaris - penningmeester)
Marijke Bodvin, Anne Dedry, Bert Meulemans, Nik Van Gool, Ilse Wens

 

Jaarverslag 2018

 

De veranderende maatschappij verplicht de leidinggevende in de thuiszorg om competenties anders te gaan inzetten: enerzijds die van de sturende werkgever gecombineerd met de rol van coach. Dit is geen evidentie en we ervaren de noodzaak aan een degelijke en intensieve training voor onze leidinggevenden. We willen hen weerbaar maken om de diverse rollen op te kunnen nemen met als doel enerzijds de werkbaarheid van hun team mee ondersteunen en anderzijds hun eigen job tevredenheid verhogen door hun eigen competenties te versterken en zo oa preventief te werken aan burnout. Dankzij de financiële steun van ESF kunnen we gedurende 1 jaar deze actie realiseren. 

download hier het logo