Nieuws

Landelijke Thuiszorg is voortdurend in beweging met boeiende samenwerkingen,
nieuwe initiatieven en innoverende projecten.
Hier houden we jullie op de hoogte van de laatste nieuwtjes.

Landelijke Thuiszorg vraagt aandacht voor de kraamzorg in Vlaanderen!

Mama’s die zonder complicaties in het ziekenhuis bevallen, moeten binnenkort een halve dag vroeger naar huis. We hoorden het nieuws vandaag in de media in het kader van de besparingsvoorstellen van de regering voor de ziekteverzekering.

Voor vele mama’s klinkt het wellicht niet geruststellend in de oren. Misschien zijn ze onwennig omdat het een eerste kindje betreft. Misschien ook zijn ze ongerust omdat er al kleine kindjes in het gezin zijn, en de te verwachten drukte bij thuiskomst afschrikt.

De reacties in de media geven heel wat aandacht aan het medische aspect. Zijn de artsen en vroedvrouwen voldoende opgeleid om adequaat medisch te reageren? Het debat zal ongetwijfeld nog enkele dagen worden gevoerd. Maar is er ook aandacht voor het welzijnsaspect van de moeder, baby en gezinsleden? Zijn jonge gezinnen voldoende op de hoogte van de ondersteuning die ze op dit vlak kunnen verkrijgen? Heeft de politiek hiervoor voldoende aandacht?

Er bestaat iets zoals kraamzorg bij erkende diensten voor gezinszorg. Bij Landelijke Thuiszorg alleen al werd in 2013 kraamzorg geboden in bijna 2500 gezinnen. 110 kraamverzorgenden verleenden er 76.000 uren kraamzorg in de thuissituatie. De kraamverzorgenden helpen met de verzorging van de mama en het kindje. Ze nemen huishoudelijke taken op en helpen met de opvang van broertjes en zusjes. Ze volgen de ontwikkeling van de baby  en het herstel van de mama op en zijn daarnaast opgeleid om ondersteuning te bieden bij borstvoeding.

Landelijke Thuiszorg is er van overtuigd dat diensten voor gezinszorg een belangrijke schakel kunnen zijn om de verkorte duur van ziekenhuisopname bij bevalling op te vangen. Jonge gezinnen worden nog te weinig door artsen en specialisten geïnformeerd over de mogelijkheid tot kraamzorg. Ook de subsidiërende overheid -in dit geval de Vlaamse overheid - zou sterker kunnen sensibiliseren.

Het welbevinden in de eerste dagen na de bevalling is immers van zeer groot belang, o.m. in het kader van preventie van postnatale depressie. Idealiter zou de federale maatregel die vandaag genomen werd, geflankeerd worden door een Vlaams beleid met aandacht voor de gezinszorg en het welbevinden van de jonge gezinnen. Jammer genoeg ziet ook Vlaanderen zich verplicht om de knip op de geldbeugel te houden. Landelijke Thuiszorg wil echter blijven ijveren voor een voldoende en kwalitatieve kraamzorg voor gezinnen in Vlaanderen!

E-mail |