Nieuws

Landelijke Thuiszorg is voortdurend in beweging met boeiende samenwerkingen,
nieuwe initiatieven en innoverende projecten.
Hier houden we jullie op de hoogte van de laatste nieuwtjes.

Genieten in de kerstvakantie, met warme zorg


Genieten tijdens de kerstvakantie is ... een verwen-ochtend, speciaal voor enkele cliënten van CADO Merchtem. Samen met hun mantelzorgers, én enkele gasten met een speciale zorgbehoefte waren ze te gast op 29 december. Warme zorg, dichtbij de mensen, zo gaat dat bij Landelijke Thuiszorg.

CADO is een warme plek in het hart van de lokale gemeenschap 
Bij Landelijke Thuiszorg is CADO de naam voor kleinschalige dagopvang in een huis waar het aangenaam verblijven is voor (oudere) personen met een zorgbehoefte. 
In CADO kunnen mensen overdag een gezellige tijd doorbrengen samen met andere gasten en onder deskundige begeleiding van onze verzorgenden.
CADO is er voor alle thuiswonende zorgbehoevende personen en richt zich vooral tot wie behoefte heeft aan sociaal contact of nood aan ondersteuning bij alledaagse activiteiten.  

CADO is een antwoord op de vereenzaming
De meeste mensen willen thuis oud worden.  Zelf als ze hulpbehoevend zijn wensen ze meestal niet naar een voorziening te verhuizen. 
Dit heeft tot gevolg dat de verzorgende vaak de enige persoon is die regelmatig over de drempel komt.  
Deze mensen hebben er baat bij dat ze af en toe eens buiten komen.  Zij zijn welkom in de CADO waar ze lotgenoten én oude kennissen uit het dorp ontmoeten.

CADO als ondersteuning van de mantelzorgers
Ook voor mantelzorgers kan CADO een welgekomen adempauze brengen. Door de tijdelijke opvang in de huiselijke setting van de CADO, wordt de draagkracht van de mantelzorg minder zwaar belast. Zo houden mantelzorgers de thuiszorg langer vol en zo helpt Landelijke Thuiszorg er voor te zorgen dat mensen zolang als mogelijk thuis in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Dat is voor vele mensen het mooiste geschenk!

CADO, woonconfort en verwenzorg
Verzorgenden kunnen thuis heel veel comfortzorg realiseren.  Zeker met de hulp van de comfortzorgcoach, die aan huis advies en tips komt geven rond hulpmiddelen en verzorgende technieken.  Landelijke Thuiszorg heeft een comfortzorgcoach die  als ondersteuning van cliënten, verzorgenden, regioverantwoordelijken en mantelzorgers ingezet wordt.  De comfortcoach botst thuis echter ook op grenzen.  
Ook al is het aandeel woningen met middelmatig comfort sterk is toegenomen in de huursector, van 72% in 2005 naar 80% in 2009, de toename in de eigendomssector is beperkt.  In 2005 was 85% van de eigendomswoningen uitgerust met middelmatig comfort, tegenover 87% in 2009. Dit betekent dat 13 % van de woningen niet beschikken over het basiscomfort als een  toilet met waterspoeling, net als een bad of douche, warm stromend water en centrale verwarming. Veelal zijn dat woningen die bewoond worden door ouderen en zorgbehoevenden.
Niet meer naar boven kunnen om een bad te nemen bijvoorbeeld, kan je maar gedeeltelijk compenseren door de wasbeurt in bed zo aangenaam mogelijk te maken.  Je haar laten permanenten om je mooi en verzorgd te voelen, kan thuis pijnlijke uren veroorzaken door een onaangepaste wasbak of stoel. 
Zo groeide het idee om het aanbod te doen naar de cliënten om in een rusthuis te genieten van een relaxatiebad (met bijv. muziek en aromatherapie), een beurt bij de kapper en/of een pedicure-sessie, een aangename massage, een lekkere maaltijd.  Dit steeds  onder begeleiding van een verwenverzorgende. 
Nu kan dat ook in een CADO!  Onze CADO’s zijn uitgerust met een bad en zo gewenst kunnen onze cliënten er, met of zonder begeleiding gebruik van maken.  Deze ondersteuning is niet enkel belangrijk voor de zorgbehoevende maar ook voor de partner of de kinderen.  De verantwoordelijkheid kunnen delen met professionele hulpverleners is immers vaak een voorwaarde om de zorg te kunnen dragen.

CADO  als antwoord op de grotere vraag aan (thuis)zorg
Omwille van de verdere vergrijzing (65-plussers) en de aankomende verzilvering (80-plussers) van de bevolking zal de vraag naar zorg de komende jaren sterk blijven toenemen.
Tegen 2030 verwachten we bijna een kwart 65-plussers in de Vlaamse bevolking, tegenover 19% vandaag. Het aandeel 80-plussers zal stijgen van 5% naar ruim 7%. 

Cijfers tonen aan dat ook de vraag naar langdurige zorg en ondersteuning in omvang en intensiteit zal toenemen en dit om diverse redenen, zoals onder andere:
1.  Een stijging van het aantal personen met een aangeboren en niet-aangeboren handicap ten gevolge de voortschrijdende medische en wetenschappelijke ontwikkelingen. 
2.  De inkrimping van het sociale netwerk van personen met een langdurige zorg- en ondersteuningsvraag en de grotere vraag naar professionele ondersteuning. 
3.  De toenemende vergrijzing. 
4.  De toename van het aantal personen met een chronische aandoening. 

De burger is bovendien als gebruiker van welzijns- en gezondheidszorg bewuster en mondiger geworden en verlangt meer zelfbeschikking. Dat uit zich onder meer in de vraag naar waarborgen voor kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening, naar een gevarieerd en aangepast aanbod, naar transparantie in de vaak complexe informatie. 

Samen met de aankomende pensioengolf bij de zorgverleners in een sector die nu reeds kampt met een tekort aan arbeidskrachten, maakt dit het afstemmen van vraag en aanbod tot een belangrijke uitdaging.
Thuiszorg afwisselen met opvang in een CADO helpt een beter evenwicht te vinden.  In de thuiszorg zorgt één verzorgende voor één cliënt, in de CADO zijn er meer cliënten voor één verzorgende.  Te gelijker tijd blijft de cliënt in zijn vertrouwde (dorps)omgeving.  Kort bij huis en gaat hij ’s avonds terug naar huis.

CADO een aanzet tot ontschotting
De meeste van onze CADO’s situeren zich in of in de buurt van een rusthuis  en / of zijn tot stand gekomen dankzij de samenwerking met het OCMW.
Landelijke Thuiszorg heeft in een tiental gemeenten een Collectieve Autonome DagOpvang (CADO), die zorgbehoevende personen overdag opvangt, nl.   in   Buggenhout, Overijse, Merchtem, Kortenaken, Tielt-Winge , Kortessem, Tildonk en Hoegaarden.
In 2015 plant Landelijke Thuiszorg een tweede Limburgse CADO in Tessenderlo, ook hier in samenwerking met het OCMW en lokaal bestuur. 
CADO biedt  activiteiten op maat
In CADO doen we samen dagdagelijkse dingen : ontbijten, koffiekletsen, afwassen, de krant lezen, koken, gezelschapspelen, wandelingen, kaarten, boodschappen doen,.. 
Wij gaan uit van ieders persoonlijke behoeften en mogelijkheden en bieden activiteiten aan in groep of individueel.
Onze verzorgenden helpen ook graag bij een ontspannend bad, haarverzorging of een hand- en voetmassage.  Zij staan garant voor een goede begeleiding.Indien het toedienen van bepaalde medicatie of medische zorgen overdag nodig is, kan de persoonlijke arts, kinesist of verpleegkundige langs komen in de  CADO.

CADO  praktisch
De CADO ‘s zijn open van  8.30 uur tot 16.30 uur (behalve weekends en  feestdagen)  
Men kan er enkele uurtjes tot een volledige dag of meerdere dagen per week vertoeven.  
De kostprijs bedraagt 3.5 euro per uur. Een warm middagmaal kost 4 euro en een broodjeslunch 2 euro. Sommige mutualiteiten komen tussen in de kostprijs.

CADO Merchtem
Sinds begin oktober heet Landelijke Thuiszorg cliënten welkom in een gloednieuwe CADO in Merchtem!
Het initiatief kwam tot stand met de steun van het lokaal bestuur en het OCMW van Merchtem .
Drie verzorgenden staan elke dag klaar om de cliënten in de watten te leggen: Sandra De Leener, Bernadette Vermeir en Aneka Van Gaever. 
Het verblijf in de CADO vormt een bijkomende zorgvorm naast de gezinszorg, poetshulp, PAB-assistentie, karweihulp, kraamzorg en begeleiding woningaanpassing die Landelijke Thuiszorg reeds aanbiedt.

CADO en de Kerstperiode
Op maandag 29 december zijn er 10 cliënten aanwezig. 
Verzorgende Bernadette (zorgt voor hapjes en soep) en verzorgende Sandra  (neemt verzorgende taken op haar) zijn er ook.. Verzorgende Aneka komt ter ondersteuning van 10u30 tot 14u30.
Ook vanuit het OCMW zullen gasten aanwezig zijn.


E-mail |