Nieuws

Landelijke Thuiszorg is voortdurend in beweging met boeiende samenwerkingen,
nieuwe initiatieven en innoverende projecten.
Hier houden we jullie op de hoogte van de laatste nieuwtjes.

Landelijke Thuiszorg zet kraamzorg in de kijker

Mama’s die zonder complicaties in het ziekenhuis bevallen komen steeds sneller naar huis. Dit is niet enkel een maatschappelijke trend, maar past ook in het huidige ziekenhuisbeleid.

Maar hoe zit het dan met de pas bevallen mama’s en hun kindjes? Is er voldoende ondersteuning voor hen in de thuissituatie? In Vlaanderen kunnen jonge gezinnen ook een beroep doen op kraamzorg aan huis.
Deze zorg wordt in Vlaanderen opgenomen door de erkende diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, zoals Landelijke Thuiszorg. Landelijke Thuiszorg zag in het afgelopen jaar de vraag naar kraamzorg met 15% stijgen. 2.445 tevreden geholpen kraamgezinnen, dat willen we in de kijker plaatsen.

Op uitnodiging van Landelijke Thuiszorg brengt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin vrijdag een bezoek aan een jong kraamgezin. “Kraamzorg is een belangrijk onderdeel van het pre- en perinatale zorgaanbod dat we in Vlaanderen uitbouwen. Ik apprecieer dan ook dat aan de deskundigheid van de verzorgenden aandacht wordt besteed.”

Ter gelegenheid van dit bezoek vraagt Landelijke Thuiszorg blijvende aandacht voor de noden en wensen van het jonge  gezin, alsook voor groeimogelijkheden voor de kraamzorg aan huis.
Voldoende ondersteuning van jonge gezinnen in de kraamzorgperiode thuis is immers belangrijk zowel voor ouders als kind. Daarom moeten jonge ouders goed geïnformeerd worden over de mogelijkheden van kraamzorg thuis tijdens en/of na de bevalling én moet er voldoende capaciteit beschikbaar blijven om de toenemende vraag te beantwoorden.

E-mail |

Related Images

  • Landelijke Thuiszorg zet kraamzorg in de kijker