Nieuws

Landelijke Thuiszorg is voortdurend in beweging met boeiende samenwerkingen,
nieuwe initiatieven en innoverende projecten.
Hier houden we jullie op de hoogte van de laatste nieuwtjes.

Denk ook aan de verzorgenden in de thuiszorg!

CDenV-kamerlid Nathalie Muylle lanceert vandaag een voorstel tot aanpassing van de taken die een verzorgende/zorgkundige mag uitvoeren.

Terecht merkt mevrouw Muylle op dat zorgkundigen bepaalde handelingen niet mogen stellen, terwijl mantelzorgers en vrijwilligers dit zonder problemen kunnen. Het gaat b.v. om het toedienen van oogdruppeltjes, het nemen van de polsslag of bloeddruk.

“Zorgkundigen zijn de meest onderschatte beroepsgroep binnen de zorg, geef zorgkundigen dan ook het respect en de juridische bescherming die ze verdienen", stelt mevrouw Muylle.

Vanuit Landelijke Thuiszorg zijn we blij met het voorstel van mevrouw Muylle, en de erkenning en waardering die zij vraagt voor de beroepsgroep. We voegen er echter een belangrijke vraag aan toe: Vergeet niet de verzorgenden in de thuiszorg die in het verleden niet de mogelijkheid hadden om de functietitel van zorgkundige te verkrijgen.

Polyvalent verzorgenden in de thuiszorg

In de gezinszorg zijn 21.000 verzorgenden actief, en ze zijn samen ongeveer 14 miljoen uren per jaar aanwezig in Vlaamse gezinnen met ondersteuningsnoden. Dat is meer dan de aanwezigheid van b.v. thuisverpleegkundigen, en toch : ze zijn veel minder zichtbaar.

Tot 11 jaar geleden waren trouwens in België alleen maar polyvalent verzorgenden, d.w.z. verzorgenden die werden opgeleid om zowel in de thuiszorg als woonzorgcentra te werken.

Via een koninklijk besluit van 12 januari 2006 werd een nieuwe titel in het leven geroepen: de kwalificatie van ‘zorgkundige’. Deze zorgkundigen worden vanaf dan vooral ingezet ter ondersteuning van de thuisverpleging en in de woonzorgcentra.  Inhoudelijk krijgen ze van de federale overheid nagenoeg dezelfde inhoudelijke opdrachten toevertrouwd als deze die in Vlaanderen van oudsher toevertrouwd werden aan polyvalent verzorgenden.

Slachtoffer van verschillende bevoegdheidsniveaus?

Omwille van de inhoudelijke overeenstemming voorzag de federale overheid meteen in 2006 in een regularisatiemogelijkheid voor de polyvalent verzorgenden die op dat ogenblik minstens 5 jaar ervaring hadden in verzorgingsinstellingen (ziekenhuizen, woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, psychiatrische verzorgingstehuizen en centra voor dagverzorging ), toen alle nog een federale bevoegdheid. De polyvalent verzorgenden in de diensten voor gezinszorg (een Vlaamse bevoegdheid) kregen in het koninklijk besluit geen mogelijkheid tot regularisatie en konden zich niet laten registreren als zorgkundige.

Geef ook de verzorgenden het respect dat ze verdienen!

Door de verschillende functietitel groeide in de afgelopen jaren een schijn van waardeverschil tussen de polyvalent verzorgenden in de gezinszorg (zelfs met ervaring) en de zorgkundigen. Een schijnbaar verschil dat niet alleen het gevoel van eigenwaarde aantast, maar ook de tewerkstellingskansen in de belendende sectoren verzwakt.

Landelijke Thuiszorg pleit dus niet alleen voor een taakuitbreiding, maar ook voor een regularisatiemogelijkheid van de vele verzorgenden in de diensten voor gezinszorg in Vlaanderen, die dagelijks autonoom in duizenden gezinnen zorg verlenen, waarvan er heel wat met complexe zorg- en ondersteuningsnoden: bij personen met dementie, bij psychisch zieken, personen met kanker of levensbedreigende aandoeningen, palliatieve patiënten, personen met een zware handicap, ….

 

E-mail |