Nieuws

Landelijke Thuiszorg is voortdurend in beweging met boeiende samenwerkingen,
nieuwe initiatieven en innoverende projecten.
Hier houden we jullie op de hoogte van de laatste nieuwtjes.

Alleen een premie lost het probleem niet op

Landelijke Thuiszorg pleit voor structurele overheidssteun voor woningaanpassingsdiensten.
De Vlaamse Regering keurde een premie goed voor aanpassing van de woning aan de noden van 65-plussers. Een goede zaak want nog teveel ouderen wonen in een onaangepaste woning. Maar een premie geven alleen volstaat niet, waarschuwt Landelijke Thuiszorg. Enkel met een premie starten ouderen de broodnodige werken nog niet op. Er zitten te veel praktische drempels in de weg. Met een goede begeleiding en ondersteuning via aangepaste dienstverlening lukt dat wel. Daarom is structurele overheidssteun voor woningaanpassingsdiensten dringend nodig.

Landelijke Thuiszorg spreekt uit ervaring. Dat oudere eigenaars net minder kleine en grotere werken uitvoeren dan jongeren wordt ook door wetenschappelijk onderzoek bevestigd. Een premie zal hier geen verandering in brengen. Niet financiële overwegingen maar vooral praktische drempels schuiven de werken op de lange baan. Ouderen of zorgbehoevenden zien op tegen het zoeken van vakmannen of aannemers. Ze hebben niet altijd de nodige vaardigheden meer om offertes te vragen, de administratie te doen of geschikte materialen te kiezen en aan te kopen,…  Toezicht moeten houden op de werken schrikt ouderen ook erg af. Weinig vakmannen of aannemers zijn trouwens bereid om kleinere werken uit te voeren.

 

De woningaanpassingsdienst van Landelijke Thuiszorg biedt een brede begeleiding op maat, van begin tot einde. De dienst zorgt voor premieaanvragen waar mogelijk, contacteert vakmensen en volgt de werken op. De dienst heeft een netwerk van betrouwbare vaklui en aannemers in gans Vlaanderen. Een samenwerking met de karweidiensten van de gezinszorg en aanvullende thuiszorg, voor kleinere aanpassingswerken en klussen, houdt de kost binnen de perken. In 2017 en 2018 samen  rondde Landelijke Thuiszorg 777 dossiers af. Deze uitgebreide begeleiding is uniek in Vlaanderen maar zal niet meer mogelijk zijn zonder structurele financiering in de toekomst. Deze begeleiding is nochtans broodnodig om woningaanpassingen mogelijk te maken, zodat ouderen langer gezond en veilig thuis kunnen blijven wonen. Dit hoeft de samenleving niet meer te kosten, integendeel. De reële kost van een ziekenhuisopname of van een opname in een woonzorgcentrum ligt veel hoger dan de kost van de begeleiding van een woningaanpassing.

In Vlaanderen wonen veel ouderen in een onaangepaste woning. In slechts 41% van de huizen liggen slaapkamer, badkamer en het toilet op het gelijkvloers. 72% van de ouderen moet trappen doen om in hun woning te geraken. Bij 13% van de Vlaamse woningen ontbreken een of meerdere sanitaire voorzieningen en bij 4% zelfs helemaal. Vooral personen met een lager inkomen of bewoners van het platteland blijken hier extra kwetsbaar. De meeste ouderen blijven liefst van al thuis wonen. Woningaanpassing is dus cruciaal.

Landelijke Thuiszorg stapt daarom in de pliootprojecten van het RIZIV, Zorg voor kwetsbare ouderen, tweede oproep. We doen dit vanaf 1 april met de functie ergotherapie. Deze pilootprojecten ontwikkelen een nomenclatuurgewijze financiering voor 3 nieuwe functies: ergotherapie, casemanagement en psychologische functie.

E-mail |